Sushi Roll! đŸŁđŸ„ą

|16/11, 2022

Sushi Roll! đŸŁđŸ„ą

Sushi Roll är en tärningsbaserad version av det populära spelet Sushi GO! 🍱 

Ladda upp rullbandet med läckra sushitärningar, välj en och passa vidare övriga till dina motspelare. Den som har flest poäng när middagen är över vinner spelet. 👏 Och glöm inte puddingen..! 🍮😋 

Ett lättspelat och roligt spel från 8 år. 2-5 spelare.